Individuell utbildning
Företagsanpassad utbildning
Support
 
 

Support

Mer än vanlig support

Vi har flera års erfarenhet av att använda verktygen i verkligheten. Vi kan hjälpa er utifrån ert behov till färdig lösning. Ibland övergår supporten till utbildning och tvärtom. Det viktiga för oss är att Ni får en tillfredställande lösning på ert problem.

 Support på plats

Korridorstöd eller support kärt barn har många namn. Vi kommer till er på en förutbestämd tid, ex en gång varannan vecka eller när ni önskar, sedan löser vi problem på plats. Ofta är det svårt att dra en exakt gräns mellan utbildning och support men vi behöver inte dra gränsen.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för er.

”Kontakten med IT
Kompetens har varit
otroligt proffsig med
snabba svar och ut-
märkt service.

På bara tre timmar
lärde jag mig att an-
vända Photoshop och
FrontPage för att upp-
datera vårt intranet"

Anette Jonsson
GR Utbildning

 

 

IT-Kompetens | Irisvägen 11 | 443 70 Gråbo | 070 787 40 07 | info@itkompetens.com |